Çevre Mühendisliği Kulübü

Kulüp Başkanı Furkan Can Akalın
İletişim cmk@itu.edu.tr

Çevre Mühendisliği Kulübü 1994-1995 öğretim yılında Çevre Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulmuş ve dönemin Çevre Bakanı tarafından açılmıştır. Aynı yıl faaliyetlerine başlayan ÇMK, Türkiye'de çevre ve kültür bilincini geliştirmeye ve  çevreci projeleri yaygınlaştırmaya yönelik platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında Çevre Mühendisliği öğrencilerine lisans eğitimi süresince pratik ve teknik destek sağlanması, mesleki temel oluşturulması hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak öğrenciler arasında dayanışma ve sosyal bütünlük sağlanması esastır.
Yürüttüğü bütün etkinliklerini öğrenciler kendi emekleri ile düzenlemektedir. Kulübün faaliyetleri arasında; Türkiye’nin ilk karbon-nötr öğrenci etkinliği olan ve bu özelliğini günümüzde de aksatmadan devam ettiren, alanında uzman akademisyenler, vakıflar, iş insanları ve toplumun önde gelen sanatçılarını Türkiye’nin tüm üniversitelerinden katılım sağlayan öğrenci, akademisyen, kuruluş ve gönüllerle bir araya getiren Sürdürülebilir Ekosistem Günleri’; 2008 yılından beri sürdürülen, Türkiye çapında diğer üniversitelerle de yoldaşlık yaptığı ve günümüzde 5000’i aşkın ilköğretim öğrencisine ulaşarak onlara suyun ve doğanın güzellikleri ile önemini anlatılan, hem küçük kardeşlerimizi hem bizi eğiten Suyun Gözyaşları; mümkün olduğunca her ay sektörde bir çevre mühendisi ile mezuniyetin ardından kariyerinde ve kişisel eğitiminde nasıl geliştiğini paylaştığı Çevre Buluşmaları; derslerde gördüklerimizi pekiştirilen ve daha fazlasını deneyimlediğiniz teknik geziler ve sosyalleşilen kulüp çayları ile partiler yer almaktadır. Ayrıca Türkiye çapında gerek diğer üniversitelerin gerek diğer sivil oluşumların etkinliklerine aktif katılımlar ve organizasyonda alınan aktif görevleri bulunmaktadır.
Kulübe çevre mühendisi adayları olduğu kadar geri kalan tüm çevre gönüllüleri de katılabilir.

Genel Aktiflik Sıralaması:37
6 ay önce-
12 ay önce-
Uzmanlık Kulüpleri Aktiflik Sıralaması:29
6 ay önce-
12 ay önce-
arı24 Aktiflik Puanı:73,2
?
Bu puan, kulübün son 1 yıl içerisinde yaptığı etkinliklerin erişilebilen katılımcı sayılarına, paylaşılma oranlarına ve türlerine göre özel bir algoritma ile hesaplanmaktadır.
Çevre Mühendisliği Kulübü

Temel Düzeyde Excel Eğitimi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü

Tanışma Kahvaltısı

Çevre Mühendisliği Kulübü

Tanışma Toplantısı

Çevre Mühendisliği Kulübü

Disiplinler Arası: Çevre için Biyoloji - Biology For Environment

Çevre Mühendisliği Kulübü

Ekolojika Tanıtım Toplantısı

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları - Umut Bekçi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Teknik Gezi - İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atıksu Tesisi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları - Rana Yamantürk

Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü

COVID–19 Pandemisi - Çevre ve Ekosistem Üzerine Etkileri: Tam-Gün YouTube Yayını

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Girişimci sohbetler

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

İşaret Dili Eğitimi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Eskişehir Teknik Gezisi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri Toplantısı

Çevre Mühendisliği Kulübü

Suyun Gözyaşları Toplantısı

Çevre Mühendisliği Kulübü

Tanışma Kahvaltısı

Çevre Mühendisliği Kulübü

Tanışma Toplantısı

Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü

Suyun Gözyaşları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Denizli Teknik Gezi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Suyun Gözyaşları Projesi

Çevre Mühendisliği Kulübü

İzmir Teknik Gezi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Pedagoji Eğitimi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Suyun Gözyaşları Projesi

Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Buluşmaları

Çevre Mühendisliği Kulübü

Tanışma Çayı

Çevre Mühendisliği Kulübü ve Çevre Mühendisliği Kulübü

Welcome Party

Çevre Mühendisliği Kulübü ve Çevre Mühendisliği Kulübü

Tanışma Çayı

Çevre Mühendisliği Kulübü ve Çevre Mühendisliği Kulübü

SEG 2016 - Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü ve Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü ve Çevre Mühendisliği Kulübü

Sürdürülebilir Ekosistem Günleri

Çevre Mühendisliği Kulübü ve Çevre Mühendisliği Kulübü

İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü Tanışma Çayı

Çevre Mühendisliği Kulübü ve Çevre Mühendisliği Kulübü

İTÜ Sürdürülebilir Ekosistem Günleri